Konkurs prac dyplomowych dla absolwentów wydziału

W imieniu Pana dr inż. Arkadiusza Gardeckiego Przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży i Studentów Opolskiego Oddziału SEP zapraszamy do zgłaszania prac inżynierskich i magisterskich do Konkursu na najlepszą pracę dyplomowych absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.

W tym roku można zgłaszać prace obronione po 30 września 2022 roku (i nie zgłoszone do poprzedniego konkursu). Termin zgłaszania prac upływa w dniu 9 listopada 2023 o godz. 12.00

Uwaga! Zgłoszenia od Konkursu odbywają się tylko drogą elektroniczną. W załączniku znajduje się Regulamin Konkursu oraz druk Zgłoszenia do Konkursu.

Aby zgłosić pracę do Konkursu należy przesłać na adres a.gardecki@po.edu.pl:

– Zgłoszenie do Konkursu (skan/wydruk w formacie pdf), 

– Recenzje promotora i recenzenta (pobrane z systemu APD PO w formacie pdf, nie są konieczne podpisy),

– Praca dyplomowa (pobrana z systemu APD PO w formacie pdf).

Finał Konkursu odbędzie się 15 listopada 2023 (środa) o godz. 16.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału WEAiI w bud. 4 przy ulicy Prószkowskiej 76.

[…]