Nagrody dla członków Koła naukowego

Członkowie koła w ostatnim czasie wielokrotnie brali udział w projektach i konkursach, w tym m.in.: Pan Jakub Zelek został Laureatem ogólnopolskiego konkurs prac dyplomowych Engineer 4 Science 2023. Promotorem pracy był dr hab. inż. Szczepan Paszkiel, opiekun Koła Naukowego Bioinżynierów Politechniki Opolskiej. Kolejno Pan Dawid Pawuś oraz Pan Jakub Zelek, członkowie Koła naukowego Bioinżnierów zostali[…]

Podsumowanie roku 2023 – publikacje koła

Członkowie koła prezentowali swoje osiągnięcia na międzynarodowych konferencjach naukowych oraz zajmowali się pisaniem artykułów naukowych, w tym na przykład napisali następujące artykuły: Julia Żaba, Szczepan Paszkiel, “Concept of using the brain-computer interface to control hand prosthesis”, Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems, Warszawa, 2023, MEiN=70 (2.0) Patryk Mauer, Szczepan Paszkiel, 2023, „Przegląd technik web[…]