Nasz reprezentant na 3rd International Conference, Information Technologies: Theoretical and Applied Problems (ITTAP-2023)

Dawid Pawuś, 3rd International Conference, Information Technologies: Theoretical and Applied Problems (ITTAP-2023), Ternopil, Ukraine, November 22-24, 2023, Organizer: Faculty of Computer Information Systems and Software Engineering of Ternopil Ivan Puluj National Technical University (Ukraine) and Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Informatics of Opole University of Technology (Poland), Prezentacja referatu: The use of the[…]

Nasz reprezentant na XXXI SYMPOZIUM PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN

Aleksander Hebda, XXXI SYMPOZIUM PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Szklarska Poręba 2023, 18.09.2023r. – 20.09.2023r., Prezentacja plakatu: „Diagnostyka silnika BLDC na ramie drona w oparciu o pomiar i interpretację drgań” Aleksander Hebda, XXXI SYMPOZIUM PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Szklarska Poręba 2023, 18.09.2023r. – 20.09.2023r., Prezentacja plakatu: „Wykorzystanie mikroskopii skaningowej do analizy fraktograficznej przełomów brązu RG7”