Nagrody dla członków Koła naukowego

Członkowie koła w ostatnim czasie wielokrotnie brali udział w projektach i konkursach, w tym m.in.: Pan Jakub Zelek został Laureatem ogólnopolskiego konkurs prac dyplomowych Engineer 4 Science 2023. Promotorem pracy był dr hab. inż. Szczepan Paszkiel, opiekun Koła Naukowego Bioinżynierów Politechniki Opolskiej. Kolejno Pan Dawid Pawuś oraz Pan Jakub Zelek, członkowie Koła naukowego Bioinżnierów zostali[…]

Podsumowanie roku 2023 – publikacje koła

Członkowie koła prezentowali swoje osiągnięcia na międzynarodowych konferencjach naukowych oraz zajmowali się pisaniem artykułów naukowych, w tym na przykład napisali następujące artykuły: Julia Żaba, Szczepan Paszkiel, “Concept of using the brain-computer interface to control hand prosthesis”, Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems, Warszawa, 2023, MEiN=70 (2.0) Patryk Mauer, Szczepan Paszkiel, 2023, „Przegląd technik web[…]

Nasz reprezentant na 3rd International Conference, Information Technologies: Theoretical and Applied Problems (ITTAP-2023)

Dawid Pawuś, 3rd International Conference, Information Technologies: Theoretical and Applied Problems (ITTAP-2023), Ternopil, Ukraine, November 22-24, 2023, Organizer: Faculty of Computer Information Systems and Software Engineering of Ternopil Ivan Puluj National Technical University (Ukraine) and Faculty of Electrical Engineering, Automatic Control and Informatics of Opole University of Technology (Poland), Prezentacja referatu: The use of the[…]

Nasz reprezentant na XXXI SYMPOZIUM PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN

Aleksander Hebda, XXXI SYMPOZIUM PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Szklarska Poręba 2023, 18.09.2023r. – 20.09.2023r., Prezentacja plakatu: „Diagnostyka silnika BLDC na ramie drona w oparciu o pomiar i interpretację drgań” Aleksander Hebda, XXXI SYMPOZIUM PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Szklarska Poręba 2023, 18.09.2023r. – 20.09.2023r., Prezentacja plakatu: „Wykorzystanie mikroskopii skaningowej do analizy fraktograficznej przełomów brązu RG7”

Konkurs prac dyplomowych dla absolwentów wydziału

W imieniu Pana dr inż. Arkadiusza Gardeckiego Przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży i Studentów Opolskiego Oddziału SEP zapraszamy do zgłaszania prac inżynierskich i magisterskich do Konkursu na najlepszą pracę dyplomowych absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.

W tym roku można zgłaszać prace obronione po 30 września 2022 roku (i nie zgłoszone do poprzedniego konkursu). Termin zgłaszania prac upływa w dniu 9 listopada 2023 o godz. 12.00

Uwaga! Zgłoszenia od Konkursu odbywają się tylko drogą elektroniczną. W załączniku znajduje się Regulamin Konkursu oraz druk Zgłoszenia do Konkursu.

Aby zgłosić pracę do Konkursu należy przesłać na adres a.gardecki@po.edu.pl:

– Zgłoszenie do Konkursu (skan/wydruk w formacie pdf), 

– Recenzje promotora i recenzenta (pobrane z systemu APD PO w formacie pdf, nie są konieczne podpisy),

– Praca dyplomowa (pobrana z systemu APD PO w formacie pdf).

Finał Konkursu odbędzie się 15 listopada 2023 (środa) o godz. 16.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału WEAiI w bud. 4 przy ulicy Prószkowskiej 76.

[…]

Patryk Mauer na 55th Inter-University Conference of Metrologists MKM 2023

Patryk Mauer, 55th Inter-University Conference of Metrologists MKM 2023, Wroclaw, September 20-22, 2023, Organizer: Wroclaw University of Science and Technology Faculty of Electrical Engineering, Prezentacja referatu: A review of techniques for obtaining data from the Internet to improve the data collection process, Patryk Mauer, Szczepan Paszkiel

II Warsztaty Integracyjne Kół Naukowych

Zapraszamy wszystkich członków Koła do wzięcia udziału w II Warsztatach Integracyjnych Kół Naukowych. Warsztaty odbędą się 7 października 2023 (sobota) w Karczmie Zagłoba w Opolu przy ulicy Strzeleckiej 80c o godzinie 12:00 (https://www.zaglobakarczma.pl).

W spotkaniu będą brali udział również zaproszeni goście. Oprócz spraw podsumowujących i organizacyjnych przewidziany jest wspólny grill z poczęstunkiem, konkursy i wspólna integracja. Planowane zakończenie warsztatów o godzinie 19:00.

Zaplanowany posiłek: kiełbasa swojska, karczek, szaszłyk drobiowy, ziemniaki opiekane, surówki, pieczywo, soki owocowe, kawa, herbata (inne napoje we własny zakresie można kupić na miejscu).

Dojazd we własnym zakresie.  Do dyspozycji mamy namiot oraz tereny zielone.

Zgłoszenie swojego udziału w formularzu: https://forms.gle/pfdFsM7SfSafSqnK7

Fotorelację z I Warsztatów studenckich pod linkiem: https://weaii.po.edu.pl/i-warsztaty-kol-naukowych/

[…]