O CZŁONKACH

17 marca 2017

Jakub Zelek

Przewodniczący Koła Naukowego Bioinżynierów

Student Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Opolskiej. Miłośnik botaniki, zwłaszcza roślin tropikalnych i papryk chili.

inż. Aleksander Hebda

Wice-Przewodniczący Koła Naukowego Bioinżynierów

Student Mechaniki i Budowy Maszyn II stopnia, Wydziału Mechanicznego, PO

Zainteresowania: automatyka, robotyka, mechatronika, inżynieria biomedyczna.

Jakub Zelek Karolina Nowak

Sekretarz/Skarbnik Koła Naukowego Bioinżynierów

Studentka Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Opolskiej.
Zainteresowania: inżynieria biomedyczna.

Paszkiel Szczepan_koło

dr hab. inż. Szczepan Paszkiel, prof. Uczelni

Opiekun Koła Naukowego Bioinżynierów

Pracuję na stanowisku Profesora Uczelni na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.
Prowadzi badania naukowe z zakresu Brain-Computer Interfaces.

Specjalność: cybernetyka, sterowanie ruchem, inteligentne systemy, inżynieria biomedyczna, neuroinformatyka, sieci komputerowe i systemy badanych, systemy komputerowe.