O CZŁONKACH

17 marca 2017

—————————————————————————————————————————————————————————–

inż. Jakub Zelek

Prezes Koła Naukowego Bioinżynierów

Absolwent Inżynierii Biomedycznej (studia I stopnia) na Politechnice Opolskiej. Student Automatyki i Robotyki (studia II stopnia) na Politechnice Opolskiej.

Zainteresowania:

  • Sieci neuronowe do zastosowań biomedycznych
  • Programowanie w środowisku MatLAB / Simulink
  • Układy programowalne FPGA
  • Miłośnik botaniki, zwłaszcza roślin tropikalnych i papryk chili.

—————————————————————————————————————————————————————————–

mgr inż. Aleksander Hebda

Wiceprezes Koła Naukowego Bioinżynierów

Absolwent Mechatroniki (studia I stopnia) oraz Mechaniki i Budowy Maszyn (studia II stopnia) na Politechnice Opolskiej. Obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Politechniki Opolskiej w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna.

Zainteresowania:

  • Programowanie mikrokontrolerów STM32, Arduino
  • Budowa dronów i pojazdów mobilnych RC
  • Badania metalograficzne, badania mikroskopowe
  • Preparatyka materiałowa, materiały biomedyczne

—————————————————————————————————————————————————————————–

Jakub Zelek Karolina Nowak

Sekretarz/Skarbnik Koła Naukowego Bioinżynierów (w kadencji do roku 2022)

Studentka Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Opolskiej.
Zainteresowania: inżynieria biomedyczna.

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————–

Paszkiel Szczepan_koło

dr hab. inż. Szczepan Paszkiel, prof. Uczelni

Opiekun Koła Naukowego Bioinżynierów

Pracuję na stanowisku Profesora Uczelni na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Prowadzi badania naukowe z zakresu Brain-Computer Interfaces. Specjalność: cybernetyka, sterowanie ruchem, inteligentne systemy, inżynieria biomedyczna, neuroinformatyka, sieci komputerowe.

 

—————————————————————————————————————————————————————————–