Podsumowanie roku 2023 – publikacje koła

Członkowie koła prezentowali swoje osiągnięcia na międzynarodowych konferencjach naukowych oraz zajmowali się pisaniem artykułów naukowych, w tym na przykład napisali następujące artykuły:

Julia Żaba, Szczepan Paszkiel, “Concept of using the brain-computer interface to control hand prosthesis”, Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems, Warszawa, 2023, MEiN=70 (2.0)

Patryk Mauer, Szczepan Paszkiel, 2023, „Przegląd technik web scrapingu w celu ulepszania procesu zbierania danych”, Chapter in scientific monograph, 55th Inter-University Conference of Metrologists MKM 2023, Wroclaw, pp. 169-176, ISBN: 987-83-66903-43-2, MEiN=20 (2.0)

Dawid Pawuś, Szczepan Paszkiel, 2023, „Środowisko symulacyjne Matlab w analizie sygnałów EEG i EMG w celach klasyfikacji poleceń mentalnych”, Chapter in scientific monograph of the Military University of Technology from the Scientific Workshops of the Polish Society for Computer Simulation (PTSK) 2023, Zakopane, MEiN=20 (2.0)

D. Pawuś, Sz. Paszkiel, 2024, „Expert use of advanced artificial neural network algorithms in non-linear identification, modeling and control of the cement grinding processes – preliminary research”, Automation 2024: Series: Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, Rozdział w Monografii naukowej, Monografia indexowana w Web of Science oraz Scopus, Edytor: Szewczyk R., Zieliński C., Kaliczyńska M., Volume x, pp. x, 2024. MEiN=20 (2.0)

Obecnie pracują nad pozycjami:

J. Zelek, A. Hebda, H. Hebda, J. Małecka, 2024, „Wpływ środowiska tkankowego na strukturę i właściwości stopu Ti-6Al-4V”, Inżynieria materiałowa, MEiN=40 (2.0)

D. Pawuś, T. Porażko, Sz. Paszkiel, 2024, „Automation and decision support in the area of nephrology using numerical algorithms, artificial intelligence and expert approach – analysis of the current state of knowledge”, Computers in Biology and Medicine, Volume x, pp. x, 2024. MEiN=100 (2.0)

D. Pawuś, Sz. Paszkiel, 2024, „Identification and expert approach to controlling the cement grinding process using artificial neural networks and other non-linear models – preliminary research”, IEEE Access, Volume x, pp. x, 2024, MNiSW=100 (2.0)