Nagrody dla członków Koła naukowego

Członkowie koła w ostatnim czasie wielokrotnie brali udział w projektach i konkursach, w tym m.in.:

Pan Jakub Zelek został Laureatem ogólnopolskiego konkurs prac dyplomowych Engineer 4 Science 2023. Promotorem pracy był dr hab. inż. Szczepan Paszkiel, opiekun Koła Naukowego Bioinżynierów Politechniki Opolskiej.

Kolejno Pan Dawid Pawuś oraz Pan Jakub Zelek, członkowie Koła naukowego Bioinżnierów zostali w roku 2023 laureatami Konkursu na najlepszą pracę dyplomową organizowanym przez SEP na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.

Członek Koła naukowego Pan Dawid Pawuś został także stypendystą Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, uzyskując stypendium w wysokości 17 tysięcy złotych.