Ogólnopolski Konkurs „Student-Wynalazca”

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie „Student-Wynalazca”, organizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską, którego IX edycja odbędzie się w Kielcach

Wydarzenie skierowane jest do studentów, doktorantów oraz absolwentów, którzy podczas studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku bądź wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Organizatorzy oczekują również na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Pięciu laureatów nagród głównych zaprezentuje swoje rozwiązania na 47. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie, 10-14 kwietnia 2019r. Ponadto laureaci przedstawią swoje pomysły podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków w październiku 2019r.

Terminy zgłoszeń: 01.11.2018-25.01.2019
Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem: www.cowi.tu.kielce.pl

Dodaj komentarz