Szkolenie TERMOGRAFIA MEDYCZNA W PRAKTYCE

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbywa się w KRAKOWIE 28 lutego 2019 roku!

Jest to 1-dniowe (ale w dłuższym wymiarze czasowym – 9 godzin zegarowych) szkolenie zbudowane w oparciu o moduły teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem kamer i oprogramowania. Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę niezbędną do prawidłowego przeprowadzania badań z zakresu termografii medycznej. w trakcie kursu wyjaśnione zostanie jak działa obrazowanie oraz jakich ważnych informacji dostarcza i jak je odczytać. w części praktycznej uczestnicy za pomocą dostarczonego przez nas sprzętu sami przeprowadzą badanie i odczytają wyniki. Sprawdzą także działanie czynników zewnętrznych na termoregulacje pacjenta. Trener szkolenia to osoba z dużym doświadczeniem praktycznym w zakresie termografii medycznej. Szkolił się i wciąż praktykuje pod okiem wybitnych lekarzy-specjalistów termologów, prof. Marcos Leal Brioshi i dr William Amalu. Prowadzi badania pacjentów oraz zdobywa doświadczenie w zakresie termografii medycznej specjalizując się w obserwacji procesów leczenia oraz obrazowaniu na potrzeby diagnostyczne. Dysponuje certyfikatami Certified Clinical Thermography Technician oraz Certified ITC Thermographer Level 2. Uczestnicy szkolenia mogą otrzymać rabat przy zakupie kamer termowizyjnych FLIR w firmie EC Test Systems.

 

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE?
Osoby, które zamierzają wprowadzić termografię do zakresu swoich prac zawodowych, ale nie miały wcześniej styczności z pomiarami termowizyjnymi. Operatorzy kamer z doświadczeniem z zakresu innych aplikacji termowizyjnych (budownictwo, przemysł), którzy chcieliby rozszerzyć zakres swojej działalności o medycynę.

 

UMIEJĘTNOŚCI NABYWANE PO SZKOLENIU:

  • Znajomość podstaw termowizji z uwzględnieniem pomiarów w medycynie.
  • Możliwość wdrożenia termowizji do praktyk medycznych.
  • Znajomość fizjologicznych i anatomicznych podstaw badań.
  • Umiejętność poprawnego przygotowania pacjenta do badań z uwzględnieniem parametrów otoczenia.
  • Umiejętność samodzielnego wykonania badania z uwzględnieniem pozycji.
  • Umiejętność analizy zebranych danych i opracowanie wniosków z badań.

PROGRAM SZKOLENIA:
1.Wprowadzenie do termografii.
2. Fizyczne podstawy pomiarów.
3. Fizjologiczne podstawy badań.
4. Anatomiczne podstawy badań.
5. Termoregulacja i przygotowanie pacjenta.
6. Dobór aplikacji pomiarowej.
7. Kontrola parametrów otoczenia.
8. Wykonywanie badania – pozycje.
9. Opracowanie oraz obróbka wyników.

 

Cena szkolenia: 790 zł + 23 % VAT / osoba.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat uczestnictwa. Liczba miejsc jest ograniczona, a o zapisaniu na szkolenie decyduje kolejność przesyłania formularzy zgłoszeniowych. 

 

Chętni proszeni są o zgłaszanie się do Zarządu Koła. 🙂

 

Dodaj komentarz