Implanty 2019 – konferencja w Gdańsku

Serdecznie zapraszamy do Gdańska na ogólnopolską konferencję „Implanty 2019”, która odbędzie się już 28 i 29 czerwca 2019 r. na Politechnice Gdańskiej. 😀

Celem konferencji „IMPLANTY2019: Nowoczesna implantologia – dylematy i nadzieje” jest przedstawienie obecnego stanu wiedzy, zrzeszenie grupy badaczy, lekarzy i przedsiębiorców oraz stworzenie forum do dyskusji nad współpracą i postępem w zakresie prac badawczo-rozwojowych w obszarze ortopedii, kardiochirurgii, inżynierii tkankowej, inżynierii twarzowo-szczękowej i stomatologicznej, biomechaniki oraz aparatury medycznej. Konferencja organizowana jest przez Zespół Biomateriałów oraz Koło Naukowe „Materiały w Medycynie” działające przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Przewodniczącym Komitetu Naukowego będzie Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, ceniony w świecie specjalista i autor wielu publikacji z zakresu inżynierii biomateriałów. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami z zakresu nowoczesnej implantologii zarówno podczas wygłaszanych wykładów plenarnych, komunikatów, jak i dyskusji w czasie sesji posterowych. Dodatkowo planowane jest przedstawienie aktualnej oferty firm z branży biomedycznej na specjalnych stanowiskach pokazowych. 

Więcej informacji: https://mech.pg.edu.pl/konferencja-implanty/implanty-2019

Dodaj komentarz