Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae” – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych

mater nature

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Przyrodniczej Konferencji Naukowej „Mater naturae” – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych, która odbędzie się 14 grudnia 2019 r. w Lublinie.

Konferencja „Mater naturae” będzie okazją do wymiany doświadczeń, poglądów i wiedzy między uczestnikami z zakresu nauk przyrodniczych, a także szansa nawiązania nowych kontaktów branżowych.  W programie Konferencji przewidziane są wykłady plenarne zaproszonych Gości Honorowych, wystąpienia ustne i postery naukowe uczestników.

Celem wydarzenia jest integracja środowiska akademickiego, w tym studentów, doktorantów, pracowników akademickich i specjalistów z różnych obszarów nauk przyrodniczych. Wierzymy, że Konferencja przyczyni się do tworzenia międzyuczelnianych zespołów badawczych oraz realizacji projektów o charakterze naukowo-badawczym.

Wczesna tura rejestracji trwa do 20 czerwca 2019 r. 

Aby wziąć udział w Konferencji należy zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: http://www.konferencja-przyrodnicza.pl/

Serdecznie zapraszamy!

 

–Konferencja realizowana jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL–

 

Dodaj komentarz