Perły Nauki

Jesteś absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich?
Masz pomysł i chcesz prowadzić badania naukowe?
ZAPRASZAMY do udziału w programie Ministra Edukacji i Nauki pn. PERŁY NAUKI
Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w
tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub
studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów
magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo
twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Więcej informacji w linku: file:///C:/Users/dawid/Downloads/Ogloszenie-DN-Per%C5%82y%20nauki.pdf