Członkini koła laureatką konkursu

W Konkursie Engineer 4 Science na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej organizowanym we współpracy i pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE oraz GovTech Polska, nagrodzono:

Zwycięska praca:           

Tytuł Pracy: Zastosowanie technologii mózg-komputer w korelacji z protezą ręki
Autor: inż. Julia Żaba, absolwentka kierunku Inżynieria biomedyczna, członek Koła naukowego Bioinżynierów
Promotor: dr hab. inż. Szczepan Paszkiel,prof. Uczelni

Zwycięska Praca przechodzi do następnego etapu – konkursu ogólnopolskiego – Superstar 4 Science 2022.

https://weaii.po.edu.pl/rozstrzygniecie-konkursu-engineer-4-science-2022/