Mini-Grant V4

Szanowni Państwo,


Informujemy o możliwości aplikowania o środki finansowe w ramach konkursu wniosków ogłoszonego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.


Celem projektu jest wspieranie międzynarodowych inicjatyw poprzez granty na działalność promującą wartości demokratyczne, aktywność obywatelską i dialog transgraniczny wśród młodych ludzi.

Nowy Mini-Grant V4 Gen wspiera krótkoterminową mobilność osób w wieku 12-30 lat. 
Tematyka projektu powinna wpisywać się w jeden z poniższych obszarów tematycznych:

  • Sustainability and Resilience
  • Heritage and remembrance
  • Health and active lifestyle
  • Arts & culture
  • Democratic values and civic virtues
  • Practical Competences and enterpreneurship

Działania w ramach projektu muszą obejmować mobilność osób (w przedziale wiekowym 12-30 lat) z przynajmniej dwóch krajów partnerskich oraz realizację co najmniej jednego wspólnego wydarzenia z udziałem wszystkich stron. Wnioskodawcą lub stypendystą projektu może być każdy podmiot prawny w obrębie V4.

Drafty projektów w języku angielskim mogą być rejestrowane w systemie trzy razy w roku: do 15 marca, do 15 lipca i do 15 listopada. Maksymalny budżet na projekt wynosi 10 000 EUR (wypłacany w 2 transzach: 80% i po sporządzeniu raportu końcowego pozostałe 20%) 
Maksymalny czas realizacji projektu to 6 miesięcy. Program ma na celu wspieranie pojedynczych lub wielokrotnych kilkudniowych wizyt/wymian.


Beneficjent grantu zobowiązuje się do prowadzenia sprawozdań finansowych, relacji foto-video z przebiegu spotkań oraz raportowania w systemie online poszczególnych etapów projektu. 

Więcej informacji na stronie.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z DWM.