XVII Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych „Kierunki badawczo-rozwojowe młodych”

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zaprasza do udziału w XVII Konferencji Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych nt. „Kierunki badawczo-rozwojowe młodych”, która odbędzie się w dniu 10 września 2018 r. w Siedlcach.

Konferencja odbędzie się w 4 sekcjach tematycznych:
-nauki ekonomiczne i nauki o zarządzaniu,
-nauki humanistyczne i nauki społeczne,
-nauki przyrodnicze i nauki o zdrowiu,
-nauki ścisłe i nauki techniczne.

Konferencja ma na celu zaprezentowanie zarówno dotychczasowego dorobku naukowego studenckich i doktoranckich kół naukowych, jak również wskazanie perspektyw ich dalszego rozwoju. Zgłaszane prace powinny dotyczyć rozwiązania problemu badawczego, a nie być sprawozdaniem z działalności koła. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułów niespełniających tych wymogów. Artykuły po recenzji będą opublikowane w materiałach konferencyjnych.
W trakcie konferencji przewidziany jest konkurs na najlepszy artykuł naukowy zaprezentowany podczas obrad w sekcjach.
Zapraszamy do wzięcia udziału młodych pracowników naukowo-dydaktycznych.
Koszt udziału w konferencji już od 180 PLN. W ramach opłaty zapewnione są materiały konferencyjne, certyfikat czynnego uczestnictwa, wyżywienie (obiad, przerwa kawowa).
Więcej informacji pod adresem: http://www.uph.edu.pl/wydarzenia/kkn

Serdecznie zapraszają:
PROREKTOR ds. STUDIÓW dr hab. Anna Charuta, profesor nadzwyczajny
oraz
Komitet Organizacyjny KSiDKN
dr hab. Adam Bobryk
dr Monika Jasińska
mgr Maryla Karczewska-Czapska
dr Agnieszka Prusińska
dr hab. Jacek Sosnowski

 

1 thoughts on “XVII Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych „Kierunki badawczo-rozwojowe młodych”

Dodaj komentarz