Zaproszenie do udziału w Konferencji AGH ISC 2018

AGH International Student Conference: Knowledge, Technology and Society
10-12 października 2018r.,  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Idea konferencji AGH ISC 2018
Konferencja AGH ISC 2018 kierowana jest do studentów I i II stopnia zaangażowanych w szeroko rozumianą działalność badawczą i naukową (a także do ich opiekunów naukowych, promotorów i mentorów). Udział w konferencji jest okazją do zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć naukowych i badawczych na forum międzynarodowym, wymiany wiedzy ze studentami i pracownikami innych uczelni, nawiązania współpracy przy realizacji wspólnych projektów, a także do poznania Krakowa – malowniczej stolicy Małopolski. Artykuły uczestników Konferencji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w monografii naukowej (punktowanej wg MNiSW) lub w międzynarodowym czasopiśmie naukowym typu Open Access przesyłanym do indeksowania w Web of Science Conference Proceedings Citation Index (CPCI).

Szeroki zakres tematyczny konferencji podzielony został na cztery części:

  • Nauki techniczne
  • Nauki ścisłe
  • Nauki przyrodnicze
  • Nauki humanistyczne i społeczne

Organizator konferencji
Konferencja AGH ISC 2018 organizowana jest przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wysoką rangę konferencji podkreśla fakt, że na czele Komitetu Organizacyjnego stanęła dr hab. Anna Siwik, prof. AGH – Prorektor ds. Studenckich, natomiast funcję Przewodniczącego Komitetu Naukowego objął prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny – Prorektor ds. Kształcenia. Konferencja stanowi jeden z elementów obchodów 100-lecia AGH.

WIEDZA – PASJA – WIĘŹ to trzy wymiary, które tworzą unikatową sieć doświadczeń i relacji powstających na Akademii Górniczo-Hutniczej.
Miejsce konferencji – Kraków
Konferencja AGH ISC 2018 odbywa się w Krakowie – mieście królów, dawnej stolicy Polski. Dzięki swej ponad tysiącletniej niezwykłej historii, która do dziś pozostawiła niezliczoną ilość zabytków, stolicę Małopolski każdego roku odwiedzają miliony turystów z całego świata. Nie bez powodu też obszar Starego Miasta, jako pierwszy zabytek w Polsce, został wpisany na listę światowego Dziedzictwa UNESCO.
Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji: WWW.ISC.AGH.EDU.PL, a także na profilu Facebook: WWW.FACEBOOK.COM/ISC.AGH.

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Dodaj komentarz