Wsparcie przy obsłudze infolinii dot. szczepień przeciw Covid

Mając na celu realizację zadań związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19 oraz koordynacją szczepień przeciw tej chorobie zapraszamy studentów do odbycia praktyk i tym samym współpracy przy obsłudze infolinii dot. szczepień przeciw covid. Poszukiwani są studenci, którzy mogliby odbyć praktyki w Narodowym Funduszu Zdrowia, polegające głównie na wsparciu Telefonicznej Informacji Pacjenta oraz Infolinii Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19. NFZ zapewnia materiały merytoryczne: skrypty i bazy wiedzy niezbędne do realizacji zadań  oraz dostęp do aplikacji klienckiej pozwalającej na wykonywanie zadania związanego z odbieraniem telefonów od klientów. Oprócz tego bieżące wsparcie organizacyjne realizowane przez opiekuna praktyk. Niewykluczone jest również wsparcie w innych działaniach związanych z pandemią COVID-19. Poniżej informacje dotyczące kluczowych aspektów projektu.  Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się najpóźniej do 17.12.2020 r. wysyłając na adres j.lukaszuk@po.edu.pl emaila z uczelnianego konta. W treści emaila proszę podać następujące informacje: Imię i nazwisko, Nr indesku, Kierunek studiów, Rok studiów, ewentualne uwagi. 

Szczegółowe informacje dot. praktyk:

  • Podmiot organizujący: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
  • Zakres kierunków studiów: zdrowie publiczne, socjologia, psychologia, administracja, informatyka, analiza danych i pokrewne do wskazanych
  • Czas trwania współpracy: planowo do 3 miesięcy dla konkretnego studenta, od 10 do 15 godzin tygodniowo – harmonogramy do ustalenia – dostosujemy wg potrzeb i możliwości ewentualnego zaliczenia wsparcia udzielonego NFZ w poczet praktyk studenckich
  • Termin rozpoczęcia wsparcia: pierwsza grupa studentów – druga połowa stycznia, początek lutego 2021 r.
  • Oczekiwana liczba studentów wspierających: do 150 osób – szczegółowo określone w porozumieniu zawartym z uczelnią, zastrzegamy, że będziemy dostosowywać liczbę do ewentualnych potrzeb
  • Obszar działania: praca zdalna, możliwa do realizacji ,,z domu’’, inne formy będą określone w porozumieniu
  • Zasady współpracy: Porozumienie z uczelnią – szczegółowe warunki zostaną określone po ustaleniu liczby chętnych studentów Politechniki Opolskiej