Szkolenie Online – Diagnostyka obrazowa – wstęp do rentgenodiagnostyki.

Firma POZYTRON Radiologia Medyczna zaprasza na szkolenie ”Diagnostyka obrazowa – wstęp do rentgenodiagnostyki. Fizyczne podstawy”, które odbędzie się online 12-go maja 2021.
Szkolenie online
Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Panią dr inż. Ilonę Karpiel, która od 7 lat zajmuje się techniką obrazowania funkcjonalnego zarówno zadaniowego (fMRI) jak i bezzadaniowego (rsfMRI) w ramach obrazowania magnetyczno-rezonansowego.
Koszt szkolenia: od 50 zł.
Czas trwania szkolenia: 2 godziny.
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Faktura za uczestnictwo w szkoleniu zostanie wystawiona po szkoleniu i wysłana na adres mailowy.
Płatności za szkolenie prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na wskazany numer konta.
Harmonogram szkolenia:
1. Teoria powstawania obrazu RTG.
2. Czynniki wpływające na jakość obrazu RTG.
3. Eliminowanie błędów/artefaktów.
4. Ciemnia, praca w ciemni.
5. Budowa kasety RTG, materiały światłoczułe i rodzaje kratek przeciwrozproszeniowych.
6. Budowa lampy RTG.
7. Proces powstawania promieniowania X.
8. Przeliczanie warunków ekspozycji w oparciu o znane prawa.
9. Obróbka chemiczna zdjęć rentgenowskich.
10. Radiografia cyfrowa.
11. Porównanie techniki analogowej i cyfrowej (zalety i wady).
12. Podsumowanie i zakończenie spotkania.
W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@pozytron.pl
Rejestracja:
152747694_4062860723747553_7128654762470750152_o