Opiekun Koła Bioinżynierów w prestiżowej Redakcji!

Dr inż. Szczepan Paszkiel z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej jest drugim polskim naukowcem, który został powołany na stanowisko Associate Editor czasopisma IET Science, Measurement & Technology.

Brytyjskie IET Science, Measurement & Technology (Impact Factor: 1,975) publikuje artykuły z zakresu nauk inżynieryjnych i technologii, stanowiących podstawę elektrotechniki, nanotechnologii i oprzyrządowania medycznego. Od stycznia 2021 r. rozpoczęło współpracę z Wiley and Sons i zmieniło portfolio z czasopism hybrydowych na Open Access, tym samym dostęp do publikowanych prac w Journal-ach IET jest powszechniejszy.

Rolą Associate Editor-a jest wspieranie procesu recenzowania i rozwoju czasopisma w odpowiedniej dziedzinie. Taką funkcję pełni się na zaproszenie redakcji. – Zaproszenie jakie otrzymałem od Edytorów profesora Jana Sykulskiego (Uniwersytet w Southampton w Wielkiej Brytanii) oraz profesora Tony Almeida (Uniwersytet w Coimbrze, Portugalia) jest dla mnie wyróżnieniem, tym bardziej, iż w grupie Associate Editor-a niniejszego czasopisma będę drugim polskim naukowcem po prof. Krzysztofie Komęzie z Politechniki Łódzkiej – mówi dr inż. Szczepan Paszkiel z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.

Dr inż. Szczepan Paszkiel dotychczas pełnił rolę członka rad edytorów/edytora: NeuroSci Journal oraz monografii wydawanych przez wydawnictwo Springer indeksowanych w bazie Web of Sciences.
Szczepan Paszkiel jest również członkiem rad recenzentów, w tym m. in.: Journal of Integrative Neuroscience (IF=1.193); Brain Sciences (IF=3.332); Applied Sciences (IF=2,474). Współpracuje jako recenzent z wieloma prestiżowymi czasopisma w tym m. in.: Biocybernetics and Biomedical Engineering, Elsevier B.V., Official Journal of the Nalecz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering of the Polish Academy of Sciences (IF=2,159); Computers in Biology and Medicine, Elsevier B.V. (IF=3,434); Pattern Recognation Letter, Elsevier B.V. (IF=3,225). Jest także członkiem komitetów naukowych międzynarodowych konferencji, w tym: International Conference on Systems ICONS (Portugal), International Symposium on Automation, Information and Computing (Chiny). Od roku 2018 pełni rolę przedstawiciela Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, podejmując decyzje inwestycyjne mające bezpośredni wpływ na finansowanie innowacji w Polsce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów!

Paszkiel_Sz_2016-5797-640x360