Nowy Rok Akademicki! Zapraszamy z nami!

WYJEDŹ NA ERASMUS-A

Dział Współpracy Międzynarodowej (DWM) ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na ERASMUS-A na semestr letni roku akademickiego 2021/22!

Erasmus+ to program wymiany studenckiej, w ramach którego można wyjechać na jedną z zagranicznych uczelni partnerskich Politechniki Opolskiej. Jeśli chcesz przeżyć przygodę, podszkolić swój angielski , zdobyć wiedzę i poznać ludzi z całego świata koniecznie weź udział w rekrutacji!

Pierwszym krokiem jest przesłanie formularza aplikacyjnego do: a.domerecka@po.edu.pl  (do dnia 21.10.2021)

Dokument dostępny jest na stronie:

https://dwm.po.opole.pl/index.php/pl/program-erasmus/wyjazd-na-studia/dokumenty-sms  (formularz musi być  zatwierdzony przez pracownika Centrum Obsługi Studenta)!

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE BĘDĄ PRZEPROWADZONE HYBRYDOWO!

W FORMIE ONLINE:

·         WBiA, WIPiL, WM, WWFiF (DWM skontaktuje się mailowo z każdym kandydatem w celu ustalenia terminu rozmowy)

W FORMIE STACJONARNEJ (formularze aplikacyjne należy przynieść na rozmowę):

·         WEAiI – 20.10.2021 od godz. 13:00, sala 310, budynek P1, ul. Prószkowska 76, Opole

·         WEiZ – 25.10.2021 od godz. 10:00, sala L-102, ul. Luboszycka 7, Opole