Harmonogram spotkań koła

W semestrze letnim spotkania koła odbywać się będą w poniższych terminach:

15.03.2022 (wtorek), godz. 18:00-19:00;

29.03.2022 (wtorek), godz. 18:00-19:00;

12.04.2022 (wtorek), godz. 18:00-19:00;

26.04.2022 (wtorek), godz. 18:00-19:00;

10.05.2022 (wtorek), godz. 18:00-19:00;

24.05.2022 (wtorek), godz. 18:00-19:00;

7.06.2022 (wtorek), godz. 18:00-19:00.

Spotkania odbywają się równolegle zarówno w sali P3-009, jak i na serwerze Discord koła. Koło zastrzega sobie możliwość do organizacji dodatkowych spotkań, o ile zajdzie taka potrzeba. Informacja o nadprogramowych spotkaniach koła zostanie udostępniona z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.