Projekt Obuwia Bezpiecznego

PPO PP Strzelce Opolskie, lider na rynku obuwia bezpiecznego i zawodowego zaprasza studentów Politechniki Opolskiej do udziału w konkursie mającym na celu wyłonienie najlepszych projektów obuwia bezpiecznego.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody o łącznej puli 6 000 zł. Autor pracy, która uzyska najwyższą ocenę komisji konkursowej otrzyma aż 3 000 zł! Nagroda za drugie miejsce to 2000 zł. Za trzecie 1000 zł!

Zgłaszana praca konkursowa musi się składać z minimum trzech projektów obuwia bezpiecznego, które powinny być ze sobą spójne i tworzyć kolekcję pod względem kolorystycznym, konstrukcyjnym lub w zakresie zastosowanych materiałów. Technika wykonania prac konkursowych jest dowolna. Zgłoszenia prac konkursowych dokonywać można wyłącznie elektronicznie pod adresem: projekt_obuwia@po.edu.pl

Prace konkursowe można nadsyłać od 12.05.2022r do 14.06.2022r. 

Akceptowane formaty zgłaszanych elektronicznie prac konkursowych, to: JPG, JPEG, BMP oraz PDF (dla skanów prac konkursowych wykonanych techniką odręczną). Maksymalna wielkość pliku z przesłaną pracą konkursową nie może przekroczyć 10 MB.

Szczegóły konkursu w regulaminie. 

https://wu.po.opole.pl/wp-content/uploads/2022/05/PPO-PO-projekt-regulaminu-konkursu.pdf