Podsumowanie zeszłego roku akademickiego (2021/2022)

Zeszły rok akademicki odbył się częściowo w trybie hybrydowym, częściowo w trybie zdalnym. Wpływ na to miała pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 i wynikające z niej zmiany organizacji sposobów nauczania (nauczanie na odległość). Przejścia z nauczania hybrydowego na zdalne oraz odwrotnie, wymuszały również zmiany sposobu pracy Koła Naukowego Bioinżynierów. Zaplanowane spotkania, jeżeli nie mogły zostać przeprowadzone na miejscu, następowało ich przeprowadzenie w trybie zdalnym, za pośrednictwem platformy Discord. Skutkiem pracy na platformie Discord była również wypracowana nowa formuła spotkań Koła Bioinżynierów, osoby, które z różnych przyczyn nie mogły uczestniczyć w spotkaniach na miejscu, równolegle mogły dołączyć się za pomocą wyżej wspomnianej platformy, gdzie prowadzona była transmisja na żywo. Poniżej zawarte zostały najważniejsze aspekty pracy Koła Naukowego Bioinżynierów w roku akademickim 2021/2022.

Projekty Koła

W zeszłym roku akademickim na kilku spotkaniach Koła zostały zaproponowane i wstępnie opracowanie propozycje projektów, które mogłyby zostać zrealizowane w ramach pracy koła. Dwie główne propozycje zawierały Projekt „Stefanator” polegający na opracowaniu „maskotki koła”, w skład której miałyby wejść różne moduły czujników, pozwalające na jednoznaczne określenie warunków np.: termicznych, w pomieszczeniu przeznaczonym do zbadania. Drugim z projektów branych pod uwagę było wybudowanie drona sterowanego w wąskim zakresie pracy za pomocą technologii BCI. Niestety z powodów nieporównywanie wysokich kosztów a głównie częstej niedostępności części, projekt Drona został zawieszony, natomiast realizowany będzie projekt „Stefanator”.

Link do projektu „Stefanator”
Link do projektu „Dron”

Prezentacje prac dyplomowych

Zeszły rok akademicki, a głównie semestr letni 2022 upłynął przy prezentacjach swoich prac dyplomowych członków Koła, które z jednej strony były okazją do pochwalenia się efektami swojej pracy naukowo-badawczej na studiach, z drugiej strony mogą nieść pomoc osobom dopiero rozpoczynającym pisanie prac. Poniżej kilka przykładów prac dyplomowych, które były realizowane przez członków Koła:

„Zastosowanie technologii mózg-komputer w korelacji z protezą ręki”

Autor : Julia Żaba

Strona tytułowa prezentacji
Model komputerowy
Model rzeczywisty

„Projekt ortezy na kolano ze wspomaganiem ruchu”

Autor : Anna Komarnicka

Cel i zakres pracy
Opis problematyki
Opracowany projekt ortezy w programie Blender

„Projekt koncepcyjny specjalistycznego wózka inwalidzkiego sterowanego za pomocą sygnałów biomedycznych”

Autor: Kacper Zapotoczny

Cel i zakres pracy
Elektroencefalogram, technologia BCI – definicja
Efekt finalny pracy w postaci modelu wózka wykonanego w programie

„Aplikacja webowa wspomagająca użytkowników w czasie pandemii”

Autor: Martyna Grabelus

Cel i zakres pracy
Koncepcja pracy dyplomowej
Jeden z efektów realizacji pracy

„Manipulacja pojemnikiem z cieczami w celu ich zmieszania”

Autor: Aleksander Hebda

Cel i zakres pracy
Problematyka wielkości opisujących ruch cieczy
Opracowanie przykładowego pojemnika i rozważenie interpolacji wykonywanych przez robota przemysłowego

„Projekt stanowiska laboratoryjnego układu zastępczego dla funkcjonalnego rezonansu magnetycznego”

Autor: Agnieszka Woehl

Tytuł pracy dyplomowej
Cel pracy dyplomowej
Zakres pracy dyplomowej