VIII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych 1-3 grudnia 2022

Szanowni Państwo,

chciałbym uprzejmie przypomnieć i jak zawsze bardzo serdecznie zaprosić na naszą coroczną Ogólnopolską Sesję Studenckich Kół Naukowych organizowaną przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Santander Universidades.

Pragnę zaznaczyć, że konferencja jest w pełni on-line (z wykorzystaniem MS Teams) i jest całkowicie bezpłatna dla wszystkich uczestników. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego pod adresem https://app.becas-santander.com/pl/program/viii_osskn do 30 października 2022 r. lub na stronie internetowej https://osskn.zut.edu.pl/, gdzie znajdują się też wszystkie niezbędne informacje.

Z wyrazami szacunku,

Paweł Nawrotek

Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego 

————————————————————————————-

Dr hab. inż. Paweł Nawrotek, prof. ZUTKatedra Mikrobiologii i Biotechnologii

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii

al. Piastów 45, 70-311 Szczecin

tel. 91-449-6710; e-mail: pawel.nawrotek@zut.edu.pl

————————————————————————————-

A/Prof. Paweł Nawrotek, Ph.D., D.Sc., Eng.

Department of Microbiology and Biotechnology

Faculty of Biotechnology and Animal Husbandry

West Pomeranian University of Technology in Szczecin

Center for Nanotechnology Research and Education

Piastów Avenue 45, 70-311 Szczecin

ph. +48 914496710