Konkurs na najlepszą pracę dyplomową WEAiI

Szanowni Państwo, 

W imieniu dr inż. Arkadiusza Gardeckiego – Przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży i Studentów Opolskiego Oddziału SEP serdecznie  zapraszam do zgłaszania prac inżynierskich i magisterskich do Konkursu na najlepszą pracę dyplomowych absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej organizowanego przez nasz Wydział a także Opolski Oddział SEP.             

W tym roku można zgłaszać prace obronione po 30 września 2021 roku. Termin zgłaszania prac upływa w dniu 17 listopada 2022 o godz. 12.00.  

Uwaga! Zgłoszenia do Konkursu odbywają się tylko drogą elektroniczną. W załączniku znajduje się Regulamin Konkursu oraz druk Zgłoszenia do Konkursu

Aby zgłosić pracę do Konkursu należy przesłać na adres a.gardecki@po.edu.pl:

– Zgłoszenie do Konkursu (skan w formacie pdf), 

– Recenzje promotora i recenzenta (pobrane z systemu APD PO w formacie pdf, nie są konieczne podpisy),

– Praca dyplomowa (pobrana z systemu APD PO w formacie pdf).  

Finał konkursu odbędzie się 23 listopada 2022 (środa) o godz. 16.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału WEAiI w bud. 4 przy ulicy Prószkowskiej 76. Uczestnik Konkursu ma obowiązek przedstawić osobiście pracę w trakcie finału Konkursu w postaci 10 minutowej prezentacji. 

Informacje o konkursie dostępne są także na stronie wydziałowej: https://we.po.edu.pl/konkurs-na-najlepsza-prace-dyplomowa-2022/

Z poważaniem

Ewelina Piotrowska 

Prodziekan ds. organizacyjnych

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Regulamin konkursu (PDF do pobrania)

Zgłoszenie do konkursu (.doc do pobrania)