Raport ze spotkania Koła (15.03)

Projekt „Stefanator”

Na spotkaniu Koła z dnia 15.03.2022r. poruszony został temat stworzenia maskotki Koła Naukowego Bioinżynierów. Był on już wcześniej planowany, natomiast udało się finalnie zaproponować listę potencjalnych czujników / modułów czujników oraz reprezentowaniu przez nie funkcji pomiaru różnych parametrów pomieszczenia. Całość ma zostać spięta z mikrokontrolerem Arduino Uno Rev3 oraz zlokalizowana w czaszce wydrukowanego modelu szkieletu „Stefan”. Dodatkiem do projektu zostały uzgodnione diody elektroluminescencyjne LED, które mają zwiększyć atrakcyjność projektu oraz wzbudzać wyższy stopień zainteresowania potencjalnych obserwujących.

Ogólna lista części oraz reprezentowane funkcje:

  • termometr -> pomiar temperatury w pomieszczeniu
  • barometr -> pomiar ciśnienia atmosferycznego w pomieszczeniu
  • pirometr -> pomiar temperatury ciała osoby badanej w sposób bezdotykowy
  • pulsoksymetr -> pomiar poziomu natlenowania krwi
  • serwa -> umożliwienie ruchu ręki „Stefana” w przestrzeni trójwymiarowej
  • LEDy -> oświetlenie projektu i zwiększenie jego efektowności
  • Kontroler -> mikrokontroler sterujący i komunikujący się z wyżej wspomnianymi czujnikami

Udostępniona prezentacja ze spotkania z 15.03.2022r.

Aleksander Hebda udostępnił również prezentację, którą prezentował w roku akademickim 2020/2021 na jednym ze spotkań. Zawarte w niej informację mogą przydać się również do projektu „Stefan” ze względu na wykorzystanie modułów czujników temperatury i ciśnienia. Występuje również mikrokontroler Arduino oraz serwomechanizmy.