Raport ze spotkania Koła (29.03)

Projekt „Stefanator” cz.II

Na spotkaniu został ustalony spis części, w tym wypadku już konkretnych czujników / modułów czujników wykorzystanych do projektu. Jako termometr posłuży moduł czujnika DS18B20, który wykorzystuje magistralę 1-Wire, jako barometr posłuży moduł czujnika BMP180, który zaś korzysta z magistrali I2C. Pirometr MLX 90 614, który również tak jak barometr korzysta z magistrali I2C. Rolę pulsoksymetru będzie pełnił moduł czujnika MAX 30 100, tak jak poprzednie też na magistrali I2C, przez co łatwo można skomunikować je z Arduino.

Zdjęcie z tablicy

Projekt Drona na BCI

Na spotkaniu również został przedstawiony dron zbudowany przez naszego zastępcę przewodniczącego Aleksandra Hebdę wraz z prezentacją PowerPoint, co doprowadziło do powstania pomysłu budowy własnego drona Koła Bioinżynierów. Sama prezentacja znajduje na stronie Koła w aktualnościach:

Koło jednomyślnie poparło pomysł zbudowania drona sterowanego przy pomocy interfejsu mózg – komputer. Projekt ten został wpisany do harmonogramu koła a jego realizacja planowana jest na semestr letni roku akademickiego 2021/2022.