Zaproszenie do udziału w XX Konferencji Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych nt. „Nauka i sztuka młodych wobec zagrożeń współczesnego świata”

Szanowni Państwo
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w jubileuszowej XX Konferencji Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych  nt. „Nauka i sztuka młodych wobec zagrożeń współczesnego świata”, która odbędzie się w formie hybrydowej (możliwość uczestnictwa w formie stacjonarnej lub zdalnej) w dniu 4 września 2023 r.

Konferencja prowadzona będzie w 6 sekcjach tematycznych:
• nauk humanistycznych,
• nauk społecznych,
• nauk rolniczych,
• nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
• nauk ścisłych i przyrodniczych,
  oraz sekcji sztuki.

Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów oraz pasjonatów nauki i sztuki – pragnących nawiązać kontakt ze środowiskiem akademickim i wspomóc swoją wiedzą i doświadczeniem młodych naukowców. Celem konferencji jest zaprezentowanie, zarówno dotychczasowego dorobku naukowego i artystycznego studenckich oraz doktoranckich kół naukowych, jak i wskazanie perspektyw ich dalszego rozwoju. Podczas konferencji przewidziany jest również wernisaż wystawy, dlatego do udziału zapraszamy również artystów. Mając nadzieję, iż proponowana problematyka okaże się interesująca, zapraszamy do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu. Zgłaszane prace powinny dotyczyć rozwiązania problemu badawczego, a nie sprawozdań z działalności koła. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułów niespełniających ww. wymogów. Artykuły po recenzji będą opublikowane w materiałach konferencyjnych. W trakcie konferencji przewidujemy konkurs na najlepszy artykuł naukowy zaprezentowany podczas obrad w sekcjach. Koszt udziału w konferencji już od 200 PLN.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu oraz pod adresem: https://www.uph.edu.pl/uniwersytet/kkn2023

Załączniki:

Wymogi techniczne

Oświadczenie autora

Zgoda opiekuna

Komunikat organizacyjny