Zaproszenie na II Interdyscyplinarną Studencką Konferencję Naukową „Statystyka na co dzień”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Interdyscyplinarnej Studenckiej Konferencji Naukowej „Statystyka na co dzień”, organizowanej przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej w partnerstwie z Filią Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. Konferencja odbędzie się w terminie 12 maja 2023 r. w formie hybrydowej, czyli stacjonarnie w budynku Wydziału Inżynierii Zarządzania PB oraz za pośrednictwem platformy internetowej Microsoft Teams. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Celem konferencji jest stworzenie możliwości zaprezentowania osiągnięć naukowych, wyników badań oraz wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania narzędzi statystycznych. Konferencja jest adresowana do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz słuchaczy szkół doktorskich. Uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia w obszarze wykorzystania narzędzi statystycznych w różnych obszarach nauki. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa w terminie do 26.04.2023 r. poprzez formularz: 

https://forms.gle/MnszF2VQ5ZUvBAYy6

Artykuły, przesłane na adres mailowy organizatorów (wiz.konferencjaiskn@pb.edu.pl) do dnia 15.05.2023 r., spełniające wymogi redakcyjne, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną wydane w czasopiśmie „Akademia Zarządzania” (20 pkt). Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji znajdą Państwo na stronie https://wiz.pb.edu.pl/nauka-i-badania/konferencje-i-seminaria/iskn-statystyka/.