Trwają prace nad artykułem naukowym związanym z inżynierią biomedyczną

Trwają prace nad artykułem naukowym związanym z inżynierią biomedyczną. Tematem podjętych badań jest „Wpływ środowiska tkankowego na strukturę i właściwości stopu Ti-6Al-4V”. Badanymi materiałami będą płytki stabilizujące firmy Hofer INTEOS Mini Fragment w stanie nowym oraz po 14-miesięcznym pobycie w środowisku tkankowym 17-letniej pacjentki. Badania na których skupiona zostanie uwaga to badania materiałowe z wykorzystaniem mikroskopii skaningowej, celem określenia wpływu oddziaływania środowiska tkankowego na badany materiał. Badania mikroskopowe z wykorzystaniem mikroskopu elektronowego zostaną przeprowadzone dzięki pomocy Wydziału Mechanicznego, gdzie na wyposażeniu jest mikroskop elektronowy skaningowy (SEM) w Laboratorium technologicznej warstwy wierzchniej.Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie S2M02040-768x512-1.jpg

Nad wspomnianym artykułem pracują m.in. członkowie Koła Naukowego Bioinżynierów:

Aleksander Hebda, Jakub Zelek, Hubert Hebda.