Warsztaty Kół naukowych i wydziałowej rady studentów

W dniu 7 października 2023r. odbędą się II Warsztaty Kół Naukowych.

Impreza jak poprzednio będzie miała miejsce w Zagłobie pod Opolem.

W tym roku na warsztaty zapraszamy także wydziałową radę studentów, w tym starostów kierunków.

Zachęcamy do zaangażowania się w organizację wydarzenia.