Nowa odsłona kierunku – praktyczna inżynieria biomedyczna!

Nowa praktyczna inżynieria biomedyczna Mając na uwadze najwyższą jakość kształcenia Studentów na kierunku inżynieria biomedyczna na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w kończącym się roku akademickim Rada dydaktyczna kierunku inżynieria biomedyczna wystąpiła z wnioskiem o zmianę profilu kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna z ogólnoakademickiego na praktyczny od roku 2020/2021. Zmiana podyktowana była faktem,[…]

MEDmeetsTECH #6, biomedycyna na jesieni w Gdańsku!

Tegorocznym tematem będzie #biomedycyna. Jak rozumiemy to pojęcie w kontekście MEDmeetsTECH? Nowe metody otrzymywania leków takich jak insuliny, oprogramowania wspierające pracę laboratoriów, szybkie testy diagnostyczne oraz metody identyfikacji genomu. Pojęcie biomedycyny spina biotechnologię, mikrobiologię, genetykę, biologię molekularną oraz podobne. My, zapraszamy Cię do spojrzenia na ten obszar naukowy pod kątem biznesowym – jakie rozwiązania wkraczają[…]