Nowa odsłona kierunku – praktyczna inżynieria biomedyczna!

Nowa praktyczna inżynieria biomedyczna Mając na uwadze najwyższą jakość kształcenia Studentów na kierunku inżynieria biomedyczna na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w kończącym się roku akademickim Rada dydaktyczna kierunku inżynieria biomedyczna wystąpiła z wnioskiem o zmianę profilu kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna z ogólnoakademickiego na praktyczny od roku 2020/2021. Zmiana podyktowana była faktem,[…]